Devrimler

Siyasal Devrimler..............................................
  Saltanatın Kaldırılması.....................................
  Cumhuriyetin İlanı............................................
  Halifeliğin Kaldırılması....................................

Toplumsal Devrimler........................................
  Kadın-Erkek Eşitliği..........................................
  Şapka ve Kıyafet Devrimi.................................
  Tekke Zâviye ve Türbelerin Kapatılması .....
  Soyadı Kanunu.................................................
  Lâkap ve Unvanların Kaldırılması...................
  Uluslararası Ölçülerin Kabulü.........................

Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler .....
  Öğretimin Birleştirilmesi..................................
  Yeni Türk Harflerinin Kabulü..........................
  Türk Dil ve Tarih Kurumlarının Kurulması...
  Üniversite Öğreniminin Düzenlenmesi..........
  Güzel Sanatlarda Yenilikler..............................

01
02
03
04

05
06
07
08
09
10
11

12
13
14
15
16
17

Ekonomik Devrimler......................................
  Aşarın Kaldırılması........................................
  Çiftçinin Özendirilmesi..................................
  Örnek Çiftliklerin Kurulması.........................
  Sanayi Teşvik Kanunu.................................
  I. ve II. Kalkınma Planları...............................

Hukuk Devrimi................................................
  Mecellenin Kaldırılması.................................
  Medeni Kanun................................................

18
19
20
21
22
23

24
25
26

İÇİNDEKİLER
» Önsöz
» Hayatı
» Fotoğrafları
» Anıları
» Nutuk ve Demeçleri
» Ardından Söylenenler
» Mektupları
» Devrimleri
» İlkeleri
» Teşekkür
» Kaynakça
» Metin Sürümü© 1999-2019 Ataturkiye.biz